Spoiny dylatacyjne i profile kompensacyjne

Profile serii Schlüter-DILEX zapewniają funkcjonalne rozwiązania nie wymagające żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych dla wszystkiego rodzaju spoin dylatacyjnych
w wykładzinach ceramicznych.

Produkty firmy Schlüter-Systems