Profile do stopni schodów

Brzegi oraz stopnie schodów poddane są mocnym obciążeniom mechanicznym, a ponadto tworzą
one wyższe ryzyko wypadku.
Dzięki odpowiednio skonstruowanym profilom
o antypoślizgowej powierzchni ryzyko wypadku zredukowane jest do minimum, a krawędzie
płytek zyskują pewną ochronę.

Produkty firmy Schlüter-Systems