Systemy konstrukcyjne balkonów i tarasów

System balkonowy Schlüter jest obszernym asortymentem wyrobów składającym się z profili Schlüter-BARA do krawędzi posadzki oraz rynien Schlüter-BARIN do odwadniania posadzek ceramicznych i kamiennych na balkonach i tarasach.

System dostosowany jest do drenażu systemowego Schlüter-DITRA jako oddzielenia
i uszczelnienia zespolonego jak również do pasywnego kapilarnie drenażu zespolonego Schlüter-DITRA-DRAIN

Produkty firmy Schlüter-Systems